Security

Door het gebruik van Tech2B borg je jouw veiligheidsstandaard die betrekking heeft op je documenten en contacten. Bescherm je gevoelige documenten door zelf aan te geven wie de documenten kan inzien en wanneer. Daarnaast is het toepassen van een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) mogelijk.

Meer informatieAANMELDEN

AVG / GDRP

De integratie van AI in het Tech2B platform zal ervoor gaan zorgen dat vele menselijke handelingen minder of niet meer nodig zijn. Gespecialiseerde betrouwbare bedrijven vinden is momenteel ook nog een handmatige stap die sneller en eenvoudiger kan. Door het bouwen van een bedrijfs suggestie module kunnen we opdrachtgevers de mogelijke perfecte match aanbieden.

WAAP

Een penetratietest – ook bekend als pentest – is een zeer uitgebreide analyse naar kwetsbaarheden binnen applicaties waar cybercriminelen misbruik van kunnen maken. Tech2B heeft deze test succesvol doorlopen en is veilig.

Klaar om te beginnen?

Meld je direct aan!

Ignorant saw her her drawings marriage laughter. Case oh an that or away sigh do here upon. Acuteness you exquisite ourselves now end forfeited

AANMELDEN

Automatisering

Tech2B beschikt over een tal van integraties waarbij er nog verder kan worden geautomatiseerd in het proces om te komen van aanvraag tot opdracht. Je kunt orders versturen vanuit je ERP-systeem maar ook verder integreren met vaste toeleveranciers.

Geheimhouding (NDA)

Het is mogelijk om per opdracht (openbaar of besloten) een NDA optie toe te voegen. Pas nadat de NDA is ondertekend, zal de betreffende informatie opengezet worden voor de gekozen optie. De verstrekker verzekert zich hierdoor zoveel mogelijk dat de informatie die verstrekt wordt niet op straat komt te liggen.

Productiecapaciteit

Krijg meer inzicht in je productiecapaciteit. Daardoor kun je ook capaciteit aanbieden of vinden op het platform. Hierdoor kun je jouw planning optimaal benutten en invullen. Dit resulteert in een hogere productiviteit van de leveranciersketen door snelle, veilige en interpretabele uitwisseling van informatie tussen bedrijven.

Herkomst

Door de Tech2B oplossing te gebruiken ben je in staat om te traceren wie en wanneer jouw tekeningen heeft geopend. Daarnaast kan de traceerbaarheid van de daadwerkelijke productie verder in de keten geborgd worden.

Andere functies

Per functionaliteit hebben we een overzichtelijke pagina gemaakt met daarin een uitgebreide uitleg. Bekijk de pagina's en krijg een goede indruk wat Tech2B voor uw bedrijf kan betekenen.